About arapcaokulu

Arapça Alfabe ve Okunuşu (Sesli) Fiil Çekimleri (Geçmiş Zaman) Şemsi ve Kameri Harfler İsim Tamlaması Harekeler Kelimelerin Sesli Okunuşu İsimlerde Tekil, İkil, Çoğul Halleri Zamirler ve İsmi Mevsuller ve İşaretler İsimlerde Eril ve Dişil Ayırımı Soru Edatları Tüm Harfi Cerler (Yazılı ve Sesli Anlatım- Bazı Örnekler) Kelimelerin Belirli ya da Belirsiz Halde Olması Zıt Anlamlı Kelimeler Fiil Çekimleri (Geniş ve Şimdiki Zaman) Nakıs Ecvef Lefif Fiil nedir?/ Aksam-ı Seba Cahdi Mutlak Nedir? Cahdi Mustagrak nedir? İsmi Fail (Özne ) Yapma Zamirler İsmi İşaretler (Bu Şu O) İsim Cümlesi Fiil Cümlesi Hemzenin ve Elif Maksuranın Yazılışı Sıfat Tamlaması Alet - Zaman - Mekan İsmi Kalıpları İsmi Tafdil (Superlative) Sıfatı Müşebbehe ve İsmi mensub Emir Kalıpları Sayılar ve Kuralları Emir Kalıpları (Olumsuz) Saatler İnne ve Kardeşleri Tanışma Cümleleri Kane ve Kardeşleri Renkler Kade ve Kardeşleri (Mukarebe Reca....) Medh Öğme Fiilleri Malum Mechul (Edilgen) Fiiller Mübalağa (Abartılı) İsmi Fail Cemi Teksir - Kuralsız Çoğul Kalıpları Çoğulun Çoğul Kalıpları Tekid - Vurgu Edatlar Temyiz ve Münada Sebep Bildiren İfadeler İstisna Şart Edatları Bablar : Fiilden Fiil Türetme Kalıpları İsmi Meful Yazılan ama Okunmayan Harfler Med Harfleri İllet Harfleri Arapça Zamanlar Hakkında

Kane ve kardeşleri

كَانَ وَ أَخَوَاتُهَا

NAKIS FİİLLER (Kane ve Benzerleri): Nakıs fiiller isim ve haber alırlar. Bunlara genel olarak kane ve benzerleri denir.

     Allah her şeyi bilen, her şeyden haberi olandır.            كان الله عليما خبيرا

    

       Bunlar, anlamlarının tam ortaya çıkması için tek başına isimleri yeterli olmayıp habere ihtiyaç gösterirler. Nakıs fiiller denilmesinin sebebi de budur.

 

     Bunlar isim cümlesinin başına gelerek Mübtedayı merfu, haberi de mansub okuturlar.

 

     1- كان  “idi, oldu, olmak, ol” anlamlarına gelir.

 

     Ahmet zengin idi    كان احمد غنيا           Ahmet zengindir    احمد غنى

     Hasta uyuyordu     كان المريض نائما

 

     2- صار  “oldu, dönüştü” anlamını ifade eder. Bir durumdan başka bir duruma dönüşmeyi belirtir.

     Un ekmek oldu     صار الدقيق خبزا

 

     3-  اصبح  nitelediği ismin belirtilen sıfata sabah vaktinde sahip olduğunu gösterir.

     Adam (sabah vakti) hasta oldu    اصبح الرجل مريضا          Adam hastadır  الرجل مريض

 

     4-  امسى  nitelediği ismin belirtilen sıfata akşam vakti sahip olduğunu belirtir.

     Tüccar (akşam vakti) iflas etti       امسى التاجر مفلسا

 

     5-  اضحى  nitelediği ismin belirtilen sıfata kuşluk vaktinde sahip olduğunu gösterir.

     İşçi (kuşluk vakti) yoruldu        اضحى العامل متعبا

 

     6-  ظل  nitelediği ismin belirtilen sıfata sahip olarak devam ettiğini belirtir.

     Cadde kalabalıklaştı       ظل الشارع مزدحما

 

     7-  بات  nitelediği ismin belirtilen sıfata gece sahip olduğunu, o şekilde gecelediğini belirtir.

     Hasta geceyi kıvranarak geçirdi       بات المريض متألما

 

     Not: Bu beş fil genel olarak “oldu” diye tercüme edilir. Ancak bu olmanın zamanı fiile göre değişir.

 

 

     8- ليس “değildir, hayır” anlamındadır.

     Mü’min zalim değildir       ليس المؤمن ظالما

 

 

İnne ve Kardeşleri

İnne ve Kardeşleri
 

إِنَّ وَ أَخَوَاتُهَا İnne ve kardeşleri:

Bu harfler isim cümlesinin önüne gelirler ve mübtedayı (kendisiyle cümleye başlanılan ismi) İnne’nin ismi  ile kelimenin son harekesini üstün yaparlar.

İsim cümlesinin haberini (isim cümlesinde özneden sonra gelen kelime) de İnne’nin haberi adı ile ötre olarak kalır. Yani bu harfler isimlerini üstün (fetha -e, a, haberlerini ötre (u okutma) yaparlar.

1- إِنَّ: şüphesiz, kesinlikle.
Cümlenin anlamını pekiştirmek (tekid) için kullanılır.
إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Şüphesiz Allah alim ve hakimdir.

2- أَنَّ: şüphesiz, ki, mesi, ması.
Tekid ve mastar cümlesi yapmak için ilgi zamiri (ki) olarak kullanılır. Cümle başında bulunmaz.
عَلِمْتُ أَنَّ الإِسْلاَمَ وَاجِبٌ Bildim ki teslimiyet gereklidir.

3- كَأَنَّ: sanki, gibi
Pekiştirmeli benzetme ifade eder.
كَأَنَّ الرَّجُلَ وَلَدٌ صَغِيرٌ Adam sanki küçük bir çocuk.

4- لَكِنَّ: fakat, ama.
كَأَنَّ قَلْبَ الظَّالِمِ حَجَرٌ Zalimin kalbi taş gibidir.

5- لَيْتَ: keşke.
Olmazı arzu edilen şeyleri istemek için kullanılır.
لَيْتَ الوَلَدَ عَالِمٌ Keşke çocuk alim olsa.

6- لَعَلَّ: herhalde, umulur ki.
لَعَلَّ الخَبَرَ صَحِيحٌ Umulur ki haber doğrudur. 

EK BİLGİ:

اِنَّ VE KARDEŞLERİ

1- isim cümlesinin başına gelirler.

2- mübtedayı üstün yaparlar. Mübteda ikilse يْنِ –kurallı müzekker çoğulsa ِينَ ) alır.

Müennes çoğullar üstün alması gereken yerde onun yerine esre alır

3- haber aynen kalır.

 

اِنَّ şüphesiz

اَنَّ dığını, diğini

كَاَنَّ sanki ,mış gibi

لَكِنَّ ama, fakat

لَيْتَ keşke

لَعَلَّ belki, umulur ki


 

*******************

 

ÖRNEKLER اَمْثِلة

Haber mübteda 

 

اَلْمُعَلِّمَ  طَوِيلٌ        انَّ           -e-öğretmen uzundur

اَلْمُعَلِّمَيْنِ  طَوِيلَانِ  اِنَّ şüphesiz iki-eöğretmen uzundur

اَلْمُعَلِّمِينَ  طَوِيلُونَ لَيْتَ  keşke e-öğretmenler uzun olsa

اَلْمُعَلِّمَةَ  طَوِيلَةٌ   كَاَنَّ sanki -k- öğretmen uzundur

اَلْمُعَلِّمَتَيْنِ  طَوِيلَتَانِ لَعَلَّ   belki iki k-öğretmen uzundur

اَلْمُعَلِّمَاتِ  طَوِيلَاتٌَ لَكِنَّ  fakat-k-öğretmenler uzundur

Şemsi ve Kameri Harfler

Şemsi ve Kameri Harfler

Şemsî harfler (Arapça: اَلْحُـرُوْفُ الشَّمْسِـيَّةُ el-hurûfu’ş-şemsîyye ), Arapça kelimelerin Elif-Lam ( ال ) takısıyla belirlilik kazandığı durumlarda Elif-lam’ın Lamını okumadan, şeddeli (tekrarlı) okunan harflerdir.

 

Şemsî harfler 14 adettir.

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

Örnekler

Kelime Transkript
التفاح et-tuffaḥ
الثلج eṯ-ṯelc(es-selc)
الدار ed-dar
الذهب eḏ-ḏeheb(ez-zeheb)
الرجل er-recul
الزيت ez-zeyt
السلام es-selam
الشمس eš-šems(eş-şems)
الصوت eṣ-ṣavt(es-savt)
الضرر eḍ-ḍarar
الطبيب eṭ-ṭabiyb
الظفر eẓ-ẓafer
اللسان el-lisan
النوم en-newm

 

 

Kamerî harfler (Arapça: اَلْحُـرُوْفُ الْقَمَـرِيَّةُ el-hurûfu’l-Kameriyye ), Arapça kelimelerin Elif-Lam ( ال ) takısıyla belirlilik kazandığı durumlarda Elif-lam’ın Lamı okunduktan sonra okunan harflerdir.

Kamerî harfler 14 adettir.

ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ن ه و ي

Örnekler

 • Kelime Transkript
  الأبُ el-ebu
  البِنْتُ el-bintü
  الجَمَلُ el-cemelu
  الحاَفِلَةُ el-ḥāfiletu
  الخُبْزُ el-ḫubzu
  العَيْنُ el-ʿaynu
  الغُرْفَةُ el-ġurfetu
  الفَمُ el-femu
  القَلَمُ el-qalemu(el-kalemu)
  الكِتاَبُ el-kitābu
  الماَءُ el-māu
  الوَرْدَةُ el-werdetü
  الهِلاَلُ el-hilālu
  اليَومُ el-yewmu

 

 

 

 

Arapça Alfabe ve Okunuşları

Arapça Alfabe

Arapça’ da toplam 28 harf vardır.
Lamelif, lam ve elif harflerinin bileşimi ile meydana gelmiştir.
Kelimeler sağdan sola doğru, rakamlar ise soldan sağa doğru yazılır.

Arapça okumayı öğrenirken en önemli husus; harflerin kelime başındaki,
ortasındaki ve sonundaki şekillerini ezberlemektir.

 
Arapça’ da elif, dal, zel, rı, ze, vav, lam-elif sonlarına (diğer bir deyişle bize göre sol
taraflarına) ek almazlar. Yani harflerin ortadaki ve sondaki durumları değişmez ve yalnızca sağdan,
kendilerinden önce gelen harfle bitişirler.

Dikkat! ; Harflerden ince okunur ile kastedilen -e, -i, -u eki alanlar,
kalın okunur ile kastedilen -a, -ı, -u eki alanlardır

NOT : ARAPÇADA Ü, Ö YOKTUR. (kesinlikle)

Harflerin okunuşunu sesli olarak dinleyelim:

 

* Telafuzunu dinlemek istediğiniz harfin üstüne tıklayınız.

 http://www.naturalarabic.com/free_article.php?artid=10150#name

 

 

**********************************


Sonda – Ortada – Başta – Elif

Sonuna ek almaz, genellikle ince okunur
Ortada iken yukarıda görüldüğü gibi ‘hemze’ işareti ile temsil edilir

************************************


Sonda – Ortada – Başta – Be

************************************


Sonda – Ortada – Başta – Te

Genellikle ince okunur

***********************************


Sonda – Ortada – Başta – Se

Dilin ucu ön dişlere sıkıştırılarak ’s’ harfi gibi ama peltek okunur, genellikle ince okunur

***********************************

Sonda – Ortada – Başta – Cim
**********************************


Sonda – Ortada – Başta – Ha

Boğaz tamamen açıkken, ses telleri sıkıştırılarak gırtlaktan çıkarışır. Genellikle kalın okunur

***********************************

Sonda – Ortada – Başta – Hı

Boğaz hırlatılarak ve kalın okunur

**********************************

Sonda – Ortada – Başta – Dal

Genellikle ince okunur, sonuna ek almaz

***********************************

Sonda – Ortada – Başta – Zel

‘Se’ harfi gibi peltek ve genellikle ince okunur, sonuna ek almaz

*************************************


Sonda – Ortada – Başta – Rı

Kalın okunur, sonuna ek almaz
**************************************


Sonda – Ortada – Başta – Ze

Sonuna ek almaz
******************************************


Sonda – Ortada – Başta – Sin

****************************************


Sonda – Ortada – Başta – Şın

**************************************


Sonda – Ortada – Başta – Sad

Genellikle kalın okunur

****************************************


Sonda – Ortada – Başta – Dat

‘Se’ ve ‘Zel’ gibi peltek okunur, genellikle kalın okunur

*****************************************


Sonda – Ortada – Başta – Tı

Kalın okunur

*******************************************


Sonda – Ortada – Başta – Zı

Kalın okunur

***************************************


Sonda – Ortada – Başta – Ayn

Kalın okunur
 
***************************************


Sonda – Ortada – Başta – Ğayn

Kalın okunur

**************************************


Sonda – Ortada – Başta – Fe

***************************************


Sonda – Ortada – Başta – Kaf

Kalın okunur
 
*****************************************


Sonda – Ortada – Başta – Kef

**************************************


Sonda – Ortada – Başta – Lam

***********************************


Sonda – Ortada – Başta – Mim

*************************************


Sonda – Ortada – Başta – Nun

****************************************

Sonda – Ortada – Başta – Vav

Sonuna ek almaz

*****************************************


Sonda – Ortada – Başta – He

Genellikle ince okunur,
Sonuna ek alan ve almayan harflerin durumuna göre
yukarıdaki gibi yazılır

****************************************


Sonda – Ortada – Başta – Lam-elif

Sonuna ek almaz

*************************************


Sonda – Ortada – Başta – Ye

 

Harekeler…

Üstün; harfin üstüne konan sola eğik bir çizgidir. İnce harflere “e” kalın harflere ise “a” sesi verir.

Esre; harfin altına konan sola eğik bir çizgidir. İnce harflere “i” kalın harflere ise “ı” sesi verir.

Ötre; küçük “vâv” harfine benzer ve harfin üstüne konur. İnce harflere “u-ü”arası bir ses, kalın harflere ise “u” sesi verir.

İSM-İ TAFDİL

İSM-İ TAFDİL (  bilgili,daha bilgili ve en bilgili gibi kıyaslama sıfatlarıdır )

 

YAPILIŞI: 1- üç harfli fiillerde  اَفْعَلُ         (müennesi  فُعْلَى     ) kalıbına sokulur.

 

2- 4,5,6 ve diğer bazı fiillerin masdarları çift üstün olarak yazılır. Başına da  istenen anlama uygun şu üçlü ism-i tafdillerden biri getirilir.(اَحْسَنُ. Daha- en güzel    اَقَلُّ   daha- en  az        اَوْفَى daha- en vefalı,bağlı

 اَسْهَلُ daha- en kolay

اَصْعَبُ daha- en zor   

اَقْوَى  daha- en güçlü   

 اَشَدُّ daha- en şiddetli 

اَكْثَرُ daha- en çok)

 

3- ism-i tafdilden sonra min ( مِنْ  )getilirse  daha’  getirilmezse  en anlamina gelir.

 اَسْهَلُ en kolay  

 

   مِنْ اَسْهَلُ daha kolay 

 

İSM-İ TAFDİLİN ÇEKİMİ    (  اَكْبَرُdaha-en büyük)

çoğul ikil tekil  
اَكْبَرُونَ             اَكَابِرُ اَكْبَرَانِ اَكْبَرُ Müzekker
كُبْرَيَاتٌ              كُبَرُ كُبْرَيَانِ كُبْرَى müennes

Not: altı çizili ve kırmızı olan çoğullar kuralsızdır.

 

*******************

 

ÖRNEKLER اَمْثِلة

Sen(e) aliden daha çok konuşuyorsun-daha konuşkansın  تَكَلُّمًا مِنْ عَلِىٍِّ اَنْتَ اكْثَرُ

Ben senden daha büyüğüm  اَنَا اكْبَرُ مِنْكَ

Ayşe en uzundur  عَائِشَةُ طُولَى

Ayşe öğrencilerin en uzunudur  عَائِشَةُ طُولَى التِلميذَاتِ

Onlar(k) erkeklerden daha şefkatlidirler  هُنَّ  رُحْمَيَاتٌ مِنْ الرِّجَالِ

 

SIFAT TAMLAMASI

SIFAT TAMLAMASI

ÖGELERİ: SIFAT VE MEVSUF (nitelenen isim)

 

1- Sıfat sonra gelir

 

2- sıfat, mevsufa her açıdan uyar. (müzekker-müennes //Tekil-ikil-çoğul// ل أ  // son hareke  )

Ancak İnsan dışındakilerin çoğullarının haberi, sıfatı, fiili, zamiri vb. müennes-tekil gelir.

******************

ÖRNEKLER اَمْثِلة


 

وَلَدٌ  صَغِيرٌ              küçük bir çocuk

 

وَلَدَانِ  صَغِيرَانِ           küçük iki çocuk

 

ِ     عَلَى وَلَدَيْنِ  صَغِيرَيْنküçük iki çocuğun üzerine

 

اَلاَوْلأَدُ  الصَغِيرُونَ          küçük    çocuklar

 

    اَلْمُعَلِّمَة  الُْصَغِيرَةُ      küçük bayan öğretmen

 

  اَلْمُعَلِّمَتانِ  الُْصَغِيرَتانِ      küçük iki bayan öğretmen

 

  عَلَى اَلْمُعَلِّمَتيْنِ  الُْصَغِيرَتيْنِ küçük iki bayan öğretmenin üzerine

 

 اَلْمُعَلِّمَاتُ  الُْصَغِيرَاتُ  küçük bayan öğretmenler

 

Okulun kapısıبَابُ الْمَدْرَسَةِ  

 

Okulun küçük kapısı بَابُ الْمَدْرَسَةِ الصَغِيرُ 

 

Büyük okulun küçük kapısıبَابُ الْمَدْرَسَةِ الْكَبِيرَةِ  الصَغِيرُ 

 

 

EK BILGI:

Sıfat Tamlamaları.
Bir isim ve sıfatın yan yana gelmesi ile oluşan tamlamadır. Bu iki kelimenin sıfat tamlaması olabilmesi için dört durumda birbirine uyması gerekir.
1- Sayı yönünden uyması gerekir; isim tekilse sıfat tekildir. İsim ikilse sıfat ikildir. Vs

هو طالبٌ مجتهدٌ. O çalışkan bir öğrencidir.

هما طالبَانِ مجتهدَانِ . Onlar (ikisi) çalışkan iki öğrencidir.

2- Müenneslik-müzekkerlik yönünden uyması gerekir; isim müennes ise sıfat müennes isim müzekker ise sıfat müzekkerdir.

هو طالبٌ مجتهدٌ. O çalışkan bir öğrencidir.

هي طالبةٌ مجتهدةٌ. O çalışkan bir (kız) öğrencidir

3- Marifelik – nekralık yönünden uyması gerekir; İsim marife ise sıfat marife isim nekra ise sıfat nekra olur.

هو طالبٌ مجتهدٌ. O çalışkan bir öğrencidir

الطالبُ المجتهدُ هُنَا. Çalışkan öğrenci burada

4- İrab (hareke); isim merfu ise sıfat merfudur. İsim mecrur ise sıfat mecrur isim mansub ise sıfat mansubdur.

يدرس الطالبُ المجتهدُ في الجامعةِ. Çalışkan Öğrenci Üniversitede ders görüyor.

كافأ المديرُ الطالبَ المجتهدَ. Müdür çalışkan öğrenciyi ödüllendirdi.

أَخَذْتُ كتاباً من الطالبِ المجتهدِ. Çalışkan öğrenciden bir kitap aldım.

Not: Akılsız olan çoğullar tekil müennestir. البابُ مفتوحٌ. الابوابُ مفتوحةٌ.

FİİL CÜMLESİ

FİİL CÜMLESİ (Fiille Başlayan Cümleye Denir)

 

ÖGELERİ:    Fiil, Fail-Özne Ve Meful-Nesneden ibarettir.

 

a-(Fail-Özne, daima ötre veya  ikildeانِ , kurallı müzekker çoğuldaونَ  alır)

 

b-(Meful-Nesne, üstün alır, başında  harf-i cer varsa esre alır –(ikilde يْنِ –kurallı müzekker çoğulda ينَ alır)

 

1- fiil cümlesinde önce basit düz tümleçler, sonra dolaylı tümleçler yazılır.

 

2- fiil cümlesinde fiil, fail-özneye sadece müzekkerlik-müenneslikte uyar. Fiil

 cümlesinde  failler-özneler ikil veya çoğul da olsa, fiil tekil kalır.

 

ÖRNEKLER اَمْثِلة

 

هَلْ كَتَبلْتَ الدَّرْسَ فِى الْمَدْرَسَةِ مِنْ صَدِيقِكَ dersi okulda arkadaşından yazdın mı

 

Meful      Meful    Meful fiil  soru edatı

İŞARET İSİMLERİ

İŞARET İSİMLERİ: Türkçede, bilindiği gibi, yakındaki bir şeyi göstermek için “bu”, az ötedekini göstermek için “şu”, uzaktakini göstermek için de “o” işaret sıfatları kullanılır. İşaret edilen şey çok ise, “bunlar”, “şunlar”, “onlar” denir. İşaret sıfatına, Arapçada işaret ismi denir.

 

     Arapçadaki İşaret İsimleri Şunlardır:

 

Cemiأولاء          أولاء                 Şunlar

Tensiyeتان (تين)      ذان (ذين)        Şu ikisi

Müfretذه ,تى           ذا                 Şu

 

     Arapçadaki esas işaret isimleri bunlardır. Ancak, yakın ve uzaktaki şeyleri göstermek için, bunların ön veya sonlarına takılar getirilir.

 

     a)Yakın için işaret isimleri: başa bir ه eklenerek yapılır.

Cemiهؤلاء       هؤلاء                 Bunlar

Tensiyeهاتان        هذان                Bu ikisi

Müfretهذه          هذا                   Bu

     b)Uzak için işaret isimleri: sona ك eklenerek yapılır.

Cemiألئك         ألئك                       Onlar

Tensiyeتانك         ذانك                   O ikisi

Müfretتاك،تيك       ذاك                      O

 

     İşaret isimleri ile, işaret olunan şeyler, erlik, dişilik, teklik, ikilik ve çokluk bakımından birbirlerine uyarlar.

 

     İşaret etmek için kullanılan kelimeye işaret ismi denir. Kendisine işaret olunan, gösterilen şeye de müşarun ileyh denir.

 

                   Muşarun ileyh  =  işaret ismi                          Muşarun ileyh   =  işaret ismi

     Bu çocukهذا             الولد                           Bu iki gülهاتان         الوردتان       

     NOT: تيك  ذاك   kelimelerine  ل  Eklenerek daha uzaktaki bir şeye işaret edilir.

     O kubbeتلك القبة                           O sarayذلك القصر      

 

     NOT: Arapçada, yer göstermek için, başlıca şu işaret isimleri kullanılır.

     1-Burası, Buradaهنا          2-Şurası, Şuradaهناك           3-Orası, Oradaهنالك   

 

İŞARET İSİMLERİ

İŞARET İSİMLERİ: Türkçede, bilindiği gibi, yakındaki bir şeyi göstermek için “bu”, az ötedekini göstermek için “şu”, uzaktakini göstermek için de “o” işaret sıfatları kullanılır. İşaret edilen şey çok ise, “bunlar”, “şunlar”, “onlar” denir. İşaret sıfatına, Arapçada işaret ismi denir.

 

     Arapçadaki İşaret İsimleri Şunlardır:

 

Cemiأولاء          أولاء                 Şunlar

Tensiyeتان (تين)      ذان (ذين)        Şu ikisi

Müfretذه ,تى           ذا                 Şu

 

     Arapçadaki esas işaret isimleri bunlardır. Ancak, yakın ve uzaktaki şeyleri göstermek için, bunların ön veya sonlarına takılar getirilir.

 

     a)Yakın için işaret isimleri: başa bir ه eklenerek yapılır.

Cemiهؤلاء       هؤلاء                 Bunlar

Tensiyeهاتان        هذان                Bu ikisi

Müfretهذه          هذا                   Bu

     b)Uzak için işaret isimleri: sona ك eklenerek yapılır.

Cemiألئك         ألئك                       Onlar

Tensiyeتانك         ذانك                   O ikisi

Müfretتاك،تيك       ذاك                      O

 

     İşaret isimleri ile, işaret olunan şeyler, erlik, dişilik, teklik, ikilik ve çokluk bakımından birbirlerine uyarlar.

 

     İşaret etmek için kullanılan kelimeye işaret ismi denir. Kendisine işaret olunan, gösterilen şeye de müşarun ileyh denir.

 

                   Muşarun ileyh  =  işaret ismi                          Muşarun ileyh   =  işaret ismi

     Bu çocukهذا             الولد                           Bu iki gülهاتان         الوردتان       

     NOT: تيك  ذاك   kelimelerine  ل  Eklenerek daha uzaktaki bir şeye işaret edilir.

     O kubbeتلك القبة                           O sarayذلك القصر      

 

     NOT: Arapçada, yer göstermek için, başlıca şu işaret isimleri kullanılır.

     1-Burası, Buradaهنا          2-Şurası, Şuradaهناك           3-Orası, Oradaهنالك   

 

İSMİ FAİL

İSMİ FAİL: Fiilden türeyip, bir işi yapanı gösteren kelimeye ismi fail denir. Sülasi mücerret (üç harfli) bir fiilin ismi faili,  فاعل  vezninde olur.

yazıcı        كاتب       ß   yazdı        كتب

öldüren      قاتل       ß   öldürdü    قتل

açan          فاتح       ß    açtı         فتح

     Diğer fiillerin ismi failleri şöyle yapılır: Muzari fiilin başındaki muzarilik harfi atılıp yerine ötreli bir mim harfi getirilir.

      حاسب            يحاسب            محاسب

 Not: ismi fail, bazen, isim olarak kullanılır.

     Öğretici, Öğretmen      معلم       ß      öğretmek      علم

     Sürücü, şöför             سائق       ß       sürmek