Harekeler Kelimelerin Sesli Okunuşu

 

Harekeler…

Üstün; harfin üstüne konan sola eğik bir çizgidir. İnce harflere “e” kalın harflere ise “a” sesi verir.

 

Esre; harfin altına konan sola eğik bir çizgidir. İnce harflere “i” kalın harflere ise “ı” sesi verir.

Ötre; küçük “vâv” harfine benzer ve harfin üstüne konur. İnce harflere “u-ü”arası bir ses, kalın harflere ise “u” sesi verir.

 

 

 

ÖRNEKLER

FETHA İLE OKUMA

[ك ر م] كَرَمًا ke-re-men

[ر ج م] رَجَمًا ra-ce-men

[أ س ف] أَسَفًا e-se-fen

[و ق ر] وَقَرًا ve-ka-ran

[س هـ ل] سَهَلاً se-he-len

[أ ب د] أَبَدًا e-be-den

[و ج د] وَجَدًا ve-ce-den

[م ش ع] مَشَعًا me-şe-a’n

[ص د ق] صَدَقًا sa-de-kan

[هـ و س] هَوَسًا he-ve-sen

[ع د ل] عَدَلاً a’-de-len

[ر ك ب] رَكَبًا ra-ke-ben

[ط و ف] طَوَفًا ta-ve-fen

[س ت ر] سَتَرًا se-te-ran

 

 
FETHA İLE SESLİ OKUMA ÖRNEKLERİ
 
 
 
 

 

cift Fetha ile Okuma

[ك ر م] كَرَمًا ke-re-men

[ر ج م] رَجَمًا ra-ce-men

[أ س ف] أَسَفًا e-se-fen

[و ق ر] وَقَرًا ve-ka-ran

[س هـ ل] سَهَلاً se-he-len

[أ ب د] أَبَدًا e-be-den

[و ج د] وَجَدًا ve-ce-den

[م ش ع] مَشَعًا me-şe-a’n

[ص د ق] صَدَقًا sa-de-kan

[هـ و س] هَوَسًا he-ve-sen

[ع د ل] عَدَلاً a’-de-len

[ر ك ب] رَكَبًا ra-ke-ben

[ط و ف] طَوَفًا ta-ve-fen

[س ت ر] سَتَرًا se-te-ran

 

Kesra ile Okuma
 

[ك س ر] كِسِرِ ki-si-ri

[ب ط ش] بِطِشِ bi-ti-Şi

[إ ك س] إِكِسِ i-ki-si

[ب ر س] بِرِسِ bi-ri-si

[ك م س] كِمِسِ ki-mi-si

[إ ش ن] إِشِنِ i-şi-ni

[ج ظ ت] جِظتِ ci-zi-ti

[غ ز ل] غِزِلِ gi-zi-li

[ز ب د] زِبِدِ zi-bi-di

[و ي ل] وِيِلِ vi-yi-li

[هـ ر ف] هِرِفِ hi-ri-fi

[ك ب ر] كِبِرِ ki-bi-ri

[م س ر] مِسِرِ mi-si-ri

Kesra ile Okuma ÖRNEKLERİ

 

 

Çift Kesra ile Okuma
 

كِسِرٍ ki-si-rin

[ب ط ش] بِطِشٍ bi-ti-şin

[إ ك س] إِكِسٍ i-ki-sin

[ب ر س] بِرِسٍ bi-ri-sin

[ك م س] كِمِسٍ ki-mi-sin

[إ ش ن] إِشِنٍ i-şi-nin

[ج ظ ت] جِظتٍ ci-zi-tin

[غ ز ل] غِزِلٍ gi-zi-lin

[ز ب د] زِبِدٍ zi-bi-din

[و ي ل] وِيِلٍ vi-yi-lin

[هـ ر ف] هِرِفٍ hi-ri-fin

[ك ب ر] كِبِرٍ ki-bi-rin

[م س ر] مِسِرٍ mi-si-rin

 

Damme ile Okuma
 

[ب ت ث]  بُتُثُ  bu-tu-su

[ج ر ب] جُرُبُ cu-ru-bu

[خ زع] خُزُعُ  hu-zu-u’

[ع ق ل] عُقُلُ u’-ku-lu

[ص ن ع] صُنُعُ su-nu-u’

[ك ت ب] كُتُبُ ku-tu-bu

[أ ك ل] أُكُلُ u-ku-lu

[أ د ب] أُدُبُ u-du-bu

[خ ر ج] خُرُجُ hu-ru-cu

[س أ ل] سُأُلُ su-u-lu

[ض ر ب] ضُرُبُ du-ru-bu

[ك ف ر] كُفُرُ ku-fu-ru

[غ ل ب] غُلُبُ gu-lu-bu

[ن م ل] نُمُلُ nu-mu-lu

 

 Damme ile Okuma ÖRNEKLERİ

 

Çift Damme ile Okuma
 

[ب ت ث]  بُتُثٌ  bu-tu-sun

[ج ر ب] جُرُبٌ cu-ru-bun

[خ زع] خُزُعٌ  hu-zu-u’n

[ع ق ل] عُقُلٌ u’-ku-lun

[ص ن ع] صُنُعٌ su-nu-u’n

[ك ت ب] كُتُبٌ ku-tu-bun

[أ ك ل] أُكُلٌ u-ku-lun

[أ د ب] أُدُبٌ u-du-bun

[خ ر ج] خُرُجٌ hu-ru-cun

[س أ ل] سُأُلٌ su-u-lun

[ض ر ب] ضُرُبٌ du-ru-bun

[ك ف ر] كُفُرٌ ku-fu-run

[غ ل ب] غُلُبٌ gu-lu-bun

[ن م ل] نُمُلٌ nu-mu-lun

 

TÜM TENVİNLİLERLE OKUMA

 

 

CEZM (SÜKUN) İLE OKUMA

[ب ت ث]  بَتَثْ  be-te-s

[ج ر ب] جَرْبَ ce-r-be

[خ زع] خَزْعَ  ha-z-a’

[ب ر س] بِرِسْ bi-ri-s

[ك م س] كِمْسِ ki-m-si

[إ ش ن] إِشِنْ i-şi-n

[ك ت ب] كُتْبُ ku-t-bu

[أ ك ل] أُكُلْ u-ku-l

[أ د ب] أُدْبُ u-d-bu

[خ ر ج] خُرُجْ hu-ru-c

CEZM (SÜKUN) İLE OKUMA ÖRNEKLERİ

 

 

ŞEDDE İLE OKUMALAR
 

[ب ت ث]  بَتَّثَ  bet-te-se

[ج ر ب] جَرَّبَ cer-ra-be

[خ زع] خَزَّعَ  haz-ze-a’

[ب ر س] بِرِّسِ bir-ri-si

[ك م س] كِمِّسِ kim-mi-si

[إ ش ن] إِشِّنِ iş-şi-ni

[ك ت ب] كُتُّبُ kut-tu-bu

[أ ك ل] أُكُّلُ uk-ku-lu

[أ د ب] أُدُّبُ ud-du-bu

[خ ر ج] خُرُّجُ hur-ru-cu

 

ŞEDDE İLE OKUMA ÖRNEKLERİ

 

 

KARIŞIK  OKUMALAR
 

[ب ت ث]  بَتُّثَ  bet-tu-se

[ج ر ب] جَرْبٌ ce-r-bun

[خ زع] خَزِّعًا  haz-zi-a’n

[ع ق ل] عُقَّلٍ u’k-ka-lin

[ص ن ع] صِنَّعٌ sin-ne-u’n

[ك ت ب] كُتِّبًا kut-ti-ben

[أ ك ل] أُكِّلْ uk-ki-l

[أ د ب] أَدَّبٍ ed-de-bin

[خ ر ج] خُرِجًا hu-ri-cen

[س أ ل] سُأَلَّ su-e-lun

[ض ر ب] ضُرِبٌ du-ri-bun

[ك ف ر] كُفْرًا ku-f-ran

[غ ل ب] غِلُبٍ gi-lu-bin

[ن م ل] نَمِلُّ ne-mil-lu

[ك ر م] كُرِمًا ku-ri-men

[ر ج م] رَجْمٌ ra-c-mun

[أ س ف] أُسِفَ u-si-fe

[و ق ر] وَقَرٌ ve-ka-run

[س هـ ل] سُهِلٌّ su-hil-lun

[أ ب د] أُبَدًّا u-bed-den

[و ج د] وَجَّدًا ve-ced-den

[م ش ع] مُشِّعًا muş-şi-a’n

[ص د ق] صِدْقٌ si-d-kun

[هـ و س] هُوِّسٍ huv-vi-sin

[ع د ل] عُدُلٌّ u’-dul-lun

[ر ك ب] رُكَّبًا ruk-ke-ben

[ط و ف] طَوَّفًا tav-ve-fen

[س ت ر] سِتْرٌ si-t-run

[ك س ر] كُسِّرَ kus-si-ra

[ب ط ش] بُطِشٌ bu-ti-şun

[إ ك س] إِكِسٍ i-ki-sin

[ب ر س] بِرِسًا bi-ri-sen

[ك م س] كِمِسٌ ki-mi-sun

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s