tekil-ikil-çoğul

İsimlerde Tekil – İkil – Çoğul

TEKİL İKİL ÇOĞUL  
nesne      özne

مُعَلِّمُونَ            ِينَ

 

nesne   Özne  

مُعَلِّمَان يْنِ            

 

مُعَلِّمٌ

MÜZEKKER
مُعَلِّمَاتٌ nesne   özne

مُعَلِّمَتَانِ   يْنِ

مُعَلِّمَةٌ MÜENNES

 

Not: 1– isimler, cümle içinde fail-özne olursa,  son harekeleri ötre olur.

Başındaإِل (elif-lam) yoksa çift ötre olur.

2- isimler, cümle içinde meful olursa, son harekeleriل أ (elif-lam)lı olursa tek  üstün   َ, ل أ (elif-lam)sız olursa çift üstün olur. Muzafunileyh olursa veya başında harf-i cer bulunursa son harekeleri   ِ  esre veya çift esre olur. Müennes çoğullar üstün alması gereken yerde onun yerine esre alır.

********************


 

رَاَى    مُعَلِّمٌ bir öğretmen gördü

مُعَلِّمَانِ   “   iki       “            “

مُعَلِّمُونَ   “  öğretmenler     “

رَاَيْتُ       مُعَلِّمًا  bir öğretmeni gördüm

مُعَلِّمَيْنِ      “     iki         “             “

مُعَلِّمِيِن      “          öğretmenleri   “

لمُعلّمَيْنِِ      iki öğretmen için

لمُعلّمِينöğretmenler için

 

EK BİLGİ:

İSİMLERDE TEKLİK, İKİLİK, ÇOKLUK (Müfret-Tesniye-Cemi)
 
 A-Teklik isim (Müfret): Tek bir varlığı gösterir:
 Çocuk طفل adam رجل ev بيت

 B-İkilik isim (Müsenna): İki varlığı gösterir. Müfret ismin sonuna ا ن eklenerek yapılır.
 İki kalem قلمان ß bir kalem قلم
 İki mektep مدرستان ß bir mektep مدرسة

 C-Çokluk ismi (Cemi): Aynı cinsten birçok varlığı gösterir. Üç bölümde incelenir.
 1-Cemi Müzekker Salim: Erkek olan veya sayılan varlıkların isimleri, sonlarına ون eklenerek çoğul yapılır.
 Öğretmenler معلمون ß Öğretmen معلم
 2-Cemi Müennes Salim: Dişi olan veya sayılan bir varlığı gösteren ismin sonuna ات eklenerek çoğul yapılır.
 Hanım öğretmenlerمعلمات ß Hanım öğretmen معلمة
 3-Cemi Mükesser: Tekil kelimenin yapısı, biçimi değiştirilerek elde edilen çokluktur.
 Kalemler قلم -> قلمان -> اقلام
 Bazı cemi isimlerin kendi cinsinden müfredi yoktur. Bu çeşit isimlere “Cemi isim” denir.
 Ordu جيش Kavim قوم
 

 4-İKİL – TESNİYE VE İRABI (ref=ötre , nasb=üstün ve cer=esre hali)
 
 Tek varlığı gösteren isme müfret, iki varlığı gösteren isme de tensiye denir. isimleri tensiye yapmak için sonlarına ref halinde (ان ), nasb ve cer halinde (ين ) getirilir.

 Tensiye isimlerin sonundaki ن harfi her zaman esreli, nasb ve cer halinde ى harfi de cezimli ve öncesi üstün olur. Cemi müzekker salim’le karıştırılmaması için buna dikkat etmek gerekir.

 ولد -> ولدان (ولدين)
 يوم -> يومان (يومين)
 مدرسة -> مدرستان (مدرستين)
 
 Bir isim tensiye yapılırken şunlara dikkat edilir:
 
 1-Sonundaki elif harfi vav harfinden çevrilmiş olan bir isim tensiye yapılırken, elif tekrar vav harfine dönüşür.
 عصا -> عصوان (عصوين)

 2-Sonundaki elifin aslı ya ise, yahut ismin harfleri 3’ten fazla ise, elif ya harfine dönüşür.
 فتى -> فتيان ( فتيين )
 مستشفى -> مستشفيان ( مستشفيين )

 3-Sonu uzun elif (Elif-i Memdude) ile biten müennes isimler tensiye yapılırken, sonundaki hemze vav harfine dönüşür.
 صحراء -> صحراوان ( صحراوين )

 4- أب ve اخ İsimleri tensiye yapılırken mahzuf olan vav harfleri geri gelir.
 أب -> ابوان ( ابوين )
 اخ -> اخوان ( اخوين )

 5-ÇOGUL – CEMİ: Cemiler üçe ayrılır:
 
 1-CEM-İ MÜZEKKER SALİM VE İRABI: Müfredinin sonuna, ref halinde, bir öncesi ötreli vav-nun (ون ), nasb ve cer halinde, bir öncesi esreli ya-nun (ين ) getirilerek yapılır. Her iki durumda da sonundaki nun harfi üstündür.
 مسلمين ) ( مسلمون ß مسلم
 
 Öğretmenler okula gitti ذهب المعلمون الى المدرسة Ref hali
 Öğretmenleri okulda gördüm راية المعلمين فى المدرسة nasb hali
 Öğretmenlere selam verdim سلمت على المعلمين cer hali
 
 İzafet durumunda bu nun harfi düşer.
 Mektebin öğretmenleri معلموا المدرسة
 
 2-CEM-İ MÜENNES SALİM VE İRABI: Müennes (dişi) isimlerin çoğuludur. Müfret müennes isimlerin sonuna ( ات) harfleri getirilerek yapılır.
 Müslüman kadınlar مسلمات ß مسلمة
 Müfret müennes isimlerde değişiklik yapılmadan sonuna bu ek eklenerek çoğul yapıldığı için buna da salim müennes cemi denilmiştir.
 
 Cemi müennes salim yapılırken şunlara dikkat edilmeli:
 1-Sonunda yuvarlak te ( ة ) bulunan isimler müennes cemi yapılırken bu te harfi atılır.
 Öğretmen kadınlar معلمات ß معلمة
 2-Müenneslik alameti olarak sonunda elif-i maksure veya elif-i memdude bulunan isimler cemi müennes yapılırken, tesniyelerde izlenen kurallar uygulanır.
 
 a) Sonu Elif-i Maksure ile biten müfret müennes isimler cemi müennes yapılırken Sonundaki elifin aslı ya ise, elif ya harfine dönüşür. Sonundaki elifin aslı vav ise, elif vav harfine dönüşür.
 Faziletli kadınlar فضليات ß فضلى
 b) Sonu Elif-i Memdude ile biten müfret müennes isimler cemi müennes yapılırken, sonundaki hemze vav harfine dönüşür.
 Gökler سماوات ß سماء
 3-Sonunda yuvarlak te ( ة ) bulunmayıp kadın ismi olanlar da cemi müennes şeklinde cemi yapılır.
 زينبات ß زينب
 4-Erkek ismi olduğu halde sonunda yuvarlak te ( ة ) bulunanlar da bu şekilde cemi yapılır.
 طلحات ß طلحة
 5-Sonunda yuvarlak te ( ة ) olup müennes ismi olduğu halde cemi müennes salim şeklinde cemi olmayan bazı kelimelerde vardır.
 Dinler ملل ß ملة Ümmetler امم ß امة Kadınlar نساء ß امراة
 
 3-CEMİ MÜKESSER: Müfret ismin harekesinin değişmesiyle veya harflerinden birisinin hazfedilmesiyle yahut harf ilavesiyle yahut da bu üç durumun beraberce bulunmasıyla yapılan cemidir.
 Ağaçlar اشجار ß شجرة Kitaplar كتب ß ك

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s